lørdag 3. november 2007

Bestilling mottas på:
E mail : trine.sporildnes@follafoss.net

Mobil tlf :90935651

Send meg nummer på varen du vil høre mere om eller bestille.

Jeg sender deg da kontonr.
Varen blir sendt så rasket beløpet er registret på min konto.
Porto kommer i tillegg.